FUNCIÓNS SINTÁCTICAS

Nesta táboa aparecen ordenadas as funcións sintácticas de cada nivel de análise. Notade que en negra aparecen, sempre en maiúsculas, os nomes das funcións; pero o nome das unidades vai aparecer sempre en minúscula. 


UNIDADE SINTÁCTICA


FUNCIÓN SINTÁCTICA
frase
NÚCLEO (NÚC)
MODIFICADOR (MOD)
DETERMINATNE (DET)
NOMINAL (NOM)
RELATOR (REL)
TERMO (TER)
UNIDADE SINTÁCTICA


FUNCIÓN SINTÁCTICA


cláusula
SUXEITO (SUX)
PREDICADO (PRED)
COMPLEMENTO DIRECTO (CD)
COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)
SUPLEMENTO (SUP)
ATRIBUTO (ATR)
PREDICATIVO DO SUX (PVOSUX)
PREDICATIVO DO CD (PVOCD)
COMPLEMENTO AXENTE (CAX)
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC)
-CAUSA (CCCAU)
-CANTIDADE (CCCAN)
-COMPAÑÍA (CCCOM)
-FINALIDADE (CCF)
-INSTRUMENTO (CCI)
-LUGAR (CCL)
-MODO (CCM)
-NEGACIÓN (CCN)
-TEMPO (CCT)
NEXO (NEXO)
UNIDADE SINTÁCTICA


FUNCIÓN SINTÁCTICA
oración
NEXO (NEXO)
TESE E ANTÍTESE
CAUSA E EFECTO
TERMO (T1) E TERMO 2 (T2)
CONDICIONANTE CONDICIONADO
ANTECEDENTE E CONSECUENTE


Algunhas presentacións de guía sobre as funcións da oración.Do Blog de Román Landín, Caderno de lingua

No hay comentarios:

Publicar un comentario